İsmail Hatip Erzen

Bilgin, İslam Bilgini

Doğum
13 Nisan, 1882
Ölüm
Eğitim
Ezher Üniversitesinde İslâmî İlimler Bölümü
Burç

İslâm bilgini (D. 13 Nisan 1882, Siirt – Ö. 1968, Ankara). Molla Hasan Hatipzâdeler diye tanınan ve birçok âlim ile şeyh yetiştiren bir aileden gelmektedir. Siirt’te mahalle mektebinin ardından rüştiyede, Halefiyye, Rahîmiyye ve Sâlihiyye medreselerinde eğitim gördü. Mısır’a giderek Ezher Üniversitesinde İslâmî ilimler okudu. Mısır’dan dönüşünün (1909) ardından Arapça öğretmenliği yaptı. 1921-60 yılları arasında çeşitli illerde müftülük görevlerinde bulundu.

ESERLERİ:

YERGİ: Âlem-i İslâm’a Hitap (1340), İslâmî Hakikatler (1956).

ÇEVİRİ: Lâmiyyetü’l-Acem (1945), Bâtınîlerin ve Karmatîlerin İçyüzü (1948).

HAKKINDA: Mehmet Ali Sönmez / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 11, 1995, s. 318). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör