İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Tarihçi, Siyasetçi

Doğum
23 Ağustos, 1888
Ölüm
10 Ekim, 1977
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Burç

Tarihçi, siyaset adamı (D. 23 Ağustos 1888, İstanbul - Ö. 10 Ekim 1977, İstanbul). Mercan İdadisi (lise), İstanbul Dârülfünun (Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi (1912) mezunu. Kütahya, Kastamonu (1912-22) ve Balıkesir liselerinde öğretmenlik, Balıkesir İl Milli Eğitim müdürlüğü (1922-25), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişliği, İlköğretim Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1927 yılında Balıkesir’den milletvekili seçildi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde tarih dersleri verdi (1932-38). 1932’de aynı üniversitede profesörlüğe yükseldi.

Gençlik yıllarında daha çok yerel tarih ve kent monografileri üzerine araştırmalar yapan Uzunçarşılı’nın yazıları, öğretmenlik yıllarında Kastamonu’da çıkan Açık Söz gazetesinde yazıları yayımlandı. Sonraki yıllarda Türk ve Türkiye tarihinin yazılabilmesi için çeşitli kaynakların, özellikle de yazıtların ve arşiv belgelerinin incelenmesi gerektiğini düşünerek çalışmalarını bu yönde sürdürdü. Türk Tarih Kurumu çalışmalarına katıldı. Osmanlı tarihi alanında çok sayıda makale ve kitabı yayımlandı.

BAŞLICA ESERLERİ:

Sivas Şehri (1928), Kütahya Şehri (R. Nafız ile, 1932), Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal (1941), Osmanlı Devleti Teşkilatında Kapıkulu Ocakları (2 cilt, 1943), Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilatı (1945), Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı (1948), Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı (1965), Mithat Paşa ve Yıldız Mahkemesi (1965), Mekke-i Mükerreme Emirleri (1972), Çandarlı Vezir Ailesi (1974), Anadolu Beylikleri, Akkoyunlu ve Karakoyunlu Devletleri, Kapıkulu Ocakları, Alemdar Mustafa Paşa.

KAYNAKÇA: Mehmet Zeki / Türkiye Teracimi Ahval Ansiklopedisi (c. II, 1929), İbrahim Alaettin Gövsa / Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946), Ana Britannica (c. 21, s. 460,1987), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000), Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör