Radife Erten

Müzisyen

Doğum
14 Eylül, 1922
Ölüm
09 Aralık, 1988
Eğitim
Nişantaşı Kız Lisesi
Burç

Besteci (D. 14 Eylül 1922, İstanbul – Ö. 9 Aralık 1988, İstanbul). Beşiktaş’ta 17. Okıu'da ve Nişantaşı Kız Lisesi öğrenim gördü. Ortaokul yıllarında müziğe olan yeteneği öğretmeni Hikmet Koptagil tarafından fark edildi ve o yıl Nemci Yar ile Nuri Halil Poyraz’dan dersler alarak müzik çalışmalarına başladı. Bir müddet sonra Nuri Halil Poyraz, Radife Erten'i İstanbul Radyosu Müdürü olan Cevdet Kozanoğlu'na götür­dü. Burada okuduğu Selâhattin Pınar'ın Ne Gelen Var isimli şarkısı Cevdet Kozanoğlu’nu tekrar okumasını isteyecek kadar etkiledi. Sonrasında beş lira yevmiye ile boyu mikrofonlara yetişmediği için ayağının altına tabure koya­rak şarkılar okudu. O yıllarda Atatürk'ün "Senin adını Küçük Sa­fîye koyalım." diye iltifatına mazhar olan Radife Erten’in, Ata'nın ölüm haberini radyodan duydu­ğunda üzüntüsünden kendini bulunduğu evin 2. kat balkonundan atması sonucu kolu kırıldığı söylenir.

1938 yı­lında Ankara Radyosu açılınca, 14 yaşında memur sanatçı olarak An­kara Radyosu'na tayin oldu, yaşı tutmadığı için yaşını altı sene bü­yütüldü. 1938-48 yılları arasında An­kara Radyosu'nda solist olarak ça­lışan Erten, 1948'de Ankara Radyosu'nda açılan bir sınavla hocalık payesi aldı ve 1951 yılına kadar hocalık yaptı. 1951 yılında İstanbul Radyosu açılınca İstanbul'a giderek 1982 yılına kadar İstanbul Radyosu'nda solist-koro şefi olarak çalıştı. İstanbul’a geldiği ilk günlerde Taksim'de Kristal Gazinosu'nda sahneye çı­ktı ve o dönemde bir gecede en az sekiz ayrı yerde konser verdi. Bu süre içinde beş tane taş plak dolduran Erten, İs­tanbul Belediye Konservatuarı İc­ra Heyeti'nde görev yaptı.

Hocası Cevdet Kozanoğlu'nun "Hacı Kirami" lakabını taktığı Ra­dife Erten, aralarında Sevim Tanürek, Behiye Aksoy, Muzaffer Birtan, Mustafa Sağyaşar, Abdullah Özman, Sami Aksu, Altın Kızlar, Hamdi Demirci, Ziya Taşkent, Ay­la Büyükataman, Bülent Ersoy, Nazan Sıvacı gibi ünlü isimlerin yer aldığı pek çok öğrenci  yetiştirdi.

BAŞLICA ESERLERİ:

Sevgili İstanbul cihana bedelsin (Usul: Sofyan, Makam: Nihâvend), Henüz bahar çağıdır, ihtiyaz olmaz gönül (Usul: Düyek, Makam: Nihâvend), Ey güzel gözlü nazh yâr, ne ararsan Boğaz'da var (Usul: Sofyan, Makam: Nihâvend), Doktor derman kâr etmez, yoktur derdime çare (Usul: Curcuna, Makam: Hicaz), Aşka düştüm ağlarım Leyla'ma Mecnun'dan beter (Usul: Curcuna, Makam: Hicaz), Sâki halime bir bak elemlerle dolmuşum (Usul: Aksak, Makam: Rast), Neler çektim kimse bilmez bu yaralı gönülden (Usul: Aksak, Makam: Rast), Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar (Usul: Sofyan, Makam: Rast,  Söz: Yahya Kemal Beyatlı), Gel benim ahu bakışlım gel beni şâdet (Usul: Düyek, Makam: Dilkeşhâveran), Aşık oldum sorma halim, hüzn ile doldum bu gece (Usul: Düyek, Makam: Segâh), Çekme mihnet yâr için (Usul: Curcuna, Makam: Karcığar, Söz: Celal Erten), Çiçeklerle bezenmiş Boğaz'ın sahilleri (Usul: Aksak, Makam: Mâhur), Barbaros'un vatanıdır Akdeniz (Usul: Sofyan, Makam: Mâhur), Dinle sana bir nasihat edeyim (Usul: Curcuna, Makam: Rast), Sen gideli sevgilim güller sarardı (Usul: Düyek, Makam: Hicaz).

HAKKINDA: Zeki Tükel / Bizim Yıldızlar An­siklopedisi (1952), Şükrü Neydik / Ses Sanatçıları Ansiklopedisi (1970), Mustafa Rona / Yirminci Yüzyıl Türk Musikisi: 50 Yıllık Türk Musiki­si (3. bas. 1970), Yılmaz Öztuna / Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi (1990), Turhan Taşan / Kadın Besteciler (s. 185-188, 2000).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör