Abdulkadir Cavid Ekin

Milletvekili, Devlet Adamı, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
05 Ocak, 1976
Eğitim
Mülkiye Mektebi

Devlet ve siyaset adamı, Diyarbakır milletvekillerinden (D.1894, Dabanoğlu Mahallesi / Diyarbakır – Ö. 5 Ocak 1976, İstanbul). Beyoğlu / Şişli nüfusuna kayıtlıdır. Babası Diyarbakır Telgraf Başmüdürü Musulluzade Abdulvahap Bey, annesi Sıdıka Hanımdır… Diyarbakır İdadisi (Lisesi)’nden sonra Temmuz 1915’te pekiyi derece ile Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)’nden diploma aldı. Haziran 1915 - Temmuz 1919 tarihleri arasında askerliğini yaptı ve aynı zamanda Maliye Nezareti Varidat Genel Müdürlüğü İkinci Sınıf Kâtibi olarak devlet hizmetine girdi. Temmuz 1919’da Diyarbakır Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne, Aralık 1920’de Silvan Kaymakamlığı’na, Aralık 1921’de Diyarbakır Mektupçuluğu (Yazı İşleri Müdürlüğü)’na, Eylül 1923’te Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü’ne atandı. Bu görevi 7 Ocak 1924’te sona erdi.

Abdülkadir Cavid Bey, 28 Aralık 1924 tarihinde yapılan TBMM II. Dönem (11 Ağustos 1923- 1 Kasım 1927) ara seçimlerine girerek,  Diyarbakır Milletvekili seçildi. Dahiliye, Kadastro, Memurin Muhakemat ile Kavanini Maliye komisyonları üyeliklerinde ve 3. Şube Kâtipliği’nde bulundu... Çalışma hayatında da; Müskirat (İçki) İnhisar (Tekel) Murakıplığı (Denetçiği), Tuz İnhisarı Başmurakıplığı, İnhisarlar İdaresi Genel Müdürlüğü Murakıplığı, İnhisarlar Genel Müdürlüğünde Tuz İşleri Müdürü ve Teftiş Heyeti Başkanı, İnhisarlar Umum Müdür Muavinliği, Satış Müskirat ve Tuz İşleri müdürlüklerinde bulundu. Başkanlık Murakabe (Eşgüdüm) Heyeti Başkanlığı yaptı.

İkinci kez, TBMM VIII. Dönemde (5 Ağustos 1946 - 22 Mayıs 1950) Cumhuriyet Halk Partsi (CHP)’nden yine Diyarbakır Milletvekili seçildi. Bu süreçte Ekonomi Bakanlığı yaptı. Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu üyeliği; Raybank, Elektronik Bakır ve Mamulleri A.Ş. Yönetim Kutulu Başkanlığı, Anadolu Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunan Abdülkadir Cavid Ekin, 5 Ocak 1976'da öldü. İstanbul Kuzguncuk’taki Nakkaştepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Abdülkadir Cavid Bey, 1925 yılında evlenmiş ve bu evlilikten Sevil, Serpil, Seçil ve Sezit adlarında dört kız çocuğu dünyaya gelmişti.

KAYNAK: Mücellitoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. 4, s. 1416), Cumhuriyetin 50. Yılında Diyarbakır 1973 İl Yıllığı (Ankara 1973).

 

  

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör