Ozan Gürbüz Değer

Halk Ozanı

Doğum
10 Ocak, 1955
Ölüm
22 Kasım, 2006
Burç

Halk şairi (D.10 Ocak 1955, İncesu köyü / Susuz / Kars – Ö. 22 Kasım 2006, Kayseri). 1961-67 yılları arasında İncesu Köyü İlkokulunda okudu. 1967-69 yılları arasında, dayısının yanında, Göle Ortaokuluna devam etti, 1969-71 yılları arasında Kayseri Fevzi Çakmak Ortaokulu’nu bitirdi. 1972’de, Kayseri Akşam Lisesine kaydını yaptırdıysa da maddî olanaksızlıklar nedeniyle okuldan ayrılır. Erciyes dergisi ile Kayseri Anadolu Haber gazetesinde şiirleri yayımlandı.

Gürbüz Değer’in ailesi aslen Azerbaycan kökenlidir. Dedesi 1922’de Azerbay­can’dan kaçarak Türki­ye’ye gelmiş ve Kars’a yerleşmiş. Babası Sadi Değer, “Âşık Hasretî” olarak tanınan bir ozandı. O da 1969 yılından Kars’tan göç ederek Kayseri’ye yerleşti ve öldüğü 2000 yılına kadar orada yaşadı. Ozan Gürbüz’ün çocukluğu âşıklık geleneğinin yaygın ve yoğun olduğu Kars’ta geçti.

Askerliğini 1975-76 yıllarında, Ankara ve Amasya’da muhabereci olarak yaptı. Burada öğrendiği telsiz ve telefon ta­mirciliğinin meslek hayatında çok yararını gördü. 1978’de emniyet görevlisi oldu, burada yirmi yıl telsiz teknisyeni olarak çalıştı ve 1998’de emekliye ayrıldı. Babası Sadi Değer’in ölümden sonra sazı oğlu Gürbüz’e yadigâr kaldı. O da babasının ölümü üzerine söylediği bir şiirin son dörtlüğünde şöyle der: 

Her vasiyet geldi bir bir yerine           Hakkım helâl olsun Hak üzerine           Gürbüz der and olsun vermem birine

Yadigâr saklarım sazını baba”

Ozan Gürbüz, Kayseri’deki yerel televizyon ve radyolarda bazı programlar yaptı. Kayseri’de ve Kars’ta iki yarışmaya katılarak ikisinde de ödül aldı. 2003 Seyyid Burhaneddin Vakfı’nın “Seyyid Burhaneddin Konulu Şiir Yarışması”ında üçüncülük ödülü ile 2005 Kars Âşık Şenlik Kültür ve Yaşatma Derneğinin “Âşık Mikâil Azaplı Ödülün”ü aldı. Şiirleri “Ozan Gürbüz Değer / Hayatı – Sanatı – Şiirlerinden Örnekler” (Haz: Dr. Bayram Durbilmez, 2007) adlı bir kitapta yayımlandı. Kayseri Halk Şairleri Kültür Derneğinin üyesiydi.

HAKKINDA: Bayram Durbilmez / Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na Armağan  (Haz: Prof. Dr. Berat Alptekin, 2006), / II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni Bildirileri (2007), Kayserli Halk Şairlerinin Şiirlerinde Kıbrıs (2007). 

BULUR

Gece viranede yoldaş arayan
Gider ya bir baykuş, ya da keş bulur Zamanından evvel saç, baş tarayan Ya davulcu, ya da züğürt eş bulur

Avcı oku takıp gerse yayını
Sen o zaman bir gör avın hayını
Her aslan avından alır payını
Akbaba avlanmaz gezer leş bulur

Gürbüz der nasihat almayan adam Azar doğru yolu bulmayan adam Soyu sopu belli olmayan adam Nâmerdin yanında ekmek, aş bulur

(Dr. Bayram Durbilmez, Ozan Gürbüz Değer / Hayatı-Sanatı-Şiirlerinden Örnekler, 2007)

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör