Nureddin Rüştü Büngül

Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
Eğitim
İstanbul Hukuk Mektebi (Hukuk Fakültesi)

Şair ve yazar. (D. 1882, Konya - 1951, İzmir). İstanbul Hukuk Mektebinde okurken gazeteciliğe başladı. II. Meşrutiyetin ilânından (1908) sonra Geveze (1908-1909) ve Cadaloz (1911) adlı mizah dergilerini çıkardı. İstanbul Teknik Üniversitesinde kütüphane müdürlüğü yaptı. Birikimli bir yazar, duyarlıklı bir şair, güçlü bir yergiciydi. Manzum ve mensur yazıları devrinin gazetelerinde yayımlandı, bazı şiirleri bestelendi. Eski eserler uzmanı olarak da tanınmaktaydı. İşlettiği antika mağazası zamanın ileri gelen fikir ve sanat adamlarının buluşma yeri idi. 

ESERLERİ:

ŞİİR: Dumlupınar Duyguları (1936), Dumlupınar Duygularından: Türk Erlerine Armağan (1937), Türk Eşlerine Armağan (1937), Şarkılarım (1944), Yanan Dünyadan Yankılar: Savaş Destanı (1944).

İNCELEME: Cambaz Deli Osman (1944).

ANSİKLOPEDİ: Eski Eserler Ansiklopedisi (1939).

ÇEVİRİ: Kitab-ı Riyazât-ı Hayl: Ata Bakmak, Atı Bilmek, Ata Binmek, At Öğrenmek, Atı Emlemek, Yemlemek ve Gemlemek Bilgileri (Hüseyin b. Ahmet’ten, 1944), Okçuluk Hakkında Hulâsa (Hüseyin b. Ahmet Erzurumî’den, 1944).

KAYNAK: V. Recai Velibeyoğlu / ÖBBŞKA (c. 1, 1975), TDOE-TDE Ansiklopedisi 2 (2002).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör