Osmanpaşazade Ahmed Paşa

Osmanlı Valisi

Ölüm

17. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden (D. ? - Ö. 1691/92, Basra). Ahmet Paşa Canikli Osman Pasazade Huseyin Paşa’nın oğludur. Beylerden olup 1676’da Sivas Valisi, sonra Niğbolu Muhafızı, 1680’de Anadolu Beylerbeyi olup bu görevden alındıktan sonra 1683’te Maraş ve ardından Eğri, 1684’te Bosna Valisi, 1685 yılında Yanova Muhafızı oldu. Savaşta bir firarından dolayı o yıl Pozega Muhafızlığına gönderilmiştir. Ardından Osek ve sonra vezirlik sanı verilerek Budin Valisi, Aralık 1685’te ikinci kez Sivas, Aralık 1686’da Rumeli Beylerbeyi, 1688’de Diyarbekir, aynı yıl Van, 1689/ 90’da Hanya ve azledildikten sonra aynı yıl Basra Valisi oldu. 1691/92’de Basra’da savaşta şehi oldu. Tedbirli ve güçlü bir devlet adamıydı.

KAYNAK: Mehmed Süreyya / Sicil-i Osmanî (C. I, s. 227/28, 1996).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör