Osman Şevki Çiçekdağ

Bakan, Milletvekili, Asker, Devlet Adamı, Bürokrat, Hukukçu, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
21 Temmuz, 1956
Eğitim
Ankara Hukuk Fakültesi

Asker, hukukçu, bürokrat, siyaset ve devlet adamı, milletvekili, bakan (D. 1899, Çiçekdağı / Kırşehir – Ö. 21 Temmuz 1956, Ankara). Ortaokulu Çiçekdağı Rüştiyesinde bitirdikten sonra Ankara Sultanisine (Lisesine) girdi ve burada ikinci sınıf öğrencisi iken yedek subay talimgâhına alındı. Burayı bitirdikten sonra ayni talimgahta mülazım-ı sani (asteğmen) rütbesiyle öğretmen zabitvekili olarak takım ve bölük kotanlığı görevlerinde bulundu. Mütareke’den sonra jandarma sınıfına geçmiş ve terfi ederek yüzbaşı oldu, Jandarma Genel Komutanlığında jandarma müfettişi ve kıt’alarda kısım amiri olarak görev yaptı. Kurtuluş Savaşına katıldı için İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

Bu arada Ankara Hukuk Fakültesinden (1930) mezun oldu. Mezun olduktan sonra yüzbaşı rütbesiyle binci sınıf askeri adli yargıçlığa geçerek Askeri Yargıtayda görev aldı ve Milli Savunma Bakanlığı Askeri Mahkemesinde hakimlik yaparak 1933 yılında ordudan ayrıldı. Bundan sonra Ankara’da serbest avukat olarak çalıştı. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 10 Haziran 1940’ta yedek askeri yargıç olarak yeniden silah altına alında ve iki yıl silah altında kaldıktan sonra terhis edildi. 1945’te yeniden yedek askeri yargıç olarak görevlendirildi ve Milli Savunma Bakanlığında Askeri Adalet ve Adli Yargıçlığa terfi ettirildikten sonra terhis edildi.

Çiçekdağ, 1946'da Demokrat Parti (DP)'nin kuruluşundan başlayarak bu parti saflarında yer aldı. 1950 seçimlerinde Kırşe­hir'den, 1954 seçimlerinde Ankara'dan milletvekili seçildi ve Üçüncü Menderes Hükümetinde (1957) Adalet Bakanlığına ge­tirildi. Bakanlığı döneminde hükümetin muhalefete ve basına karşı kısıtlayıcı tedbirler getirmesinin uygulayıcısı Çiçekdağ oldu. İlk milletvekili seçildiği Kırşehir'i ilçe haline getirmek de onun bakanlığı döneminde gerçekleştirildi. Ancak bu uygulamalar geniş yankı ya­rattı. Millet Partisi (MP) Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı'nın bu ilde hâkim duruma gelmesi üzerine, ilin ilçe se­viyesine indirilmesi suretiyle seçim çevresi olmaktan çıkarılma­sı gerek Çiçekdağ’ın, gerekse Adalet Bakanlığı Müsteşarı Nadi Tan’ın ağır ve sürekli biçimde eleştirilmesine yol açtı. Çiçekdağ'in bakanlığı, başgösteren hükümet bunalımıyle sona erdi. Bakanlıktan ayrıldıktan bir süre sonra kan kanseri tedavisi için gittiği Amerika’dan dönüşünde, 21 Temmuz 1956 günü Ankara’da vefat etti.

KAYNAK: Türkiye Ansiklopedisi 1 (1974).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör