Muhammed El Farıkî

Fıkıh Bilgini

Doğum
Ölüm

15. Yüzyıl fıkıh bilginlerinden (D. 1412, Silvan / Diyarbakır - Ö. 1488, Silvan). Doğup büyüdüğü Silvan'da kırk yılı aşkın bir süre kadılık yaptı, burada 1488 yılında öldü. Fıkıh alanında verdiği eserlerle tanınmıştır.

ESERLERİ:

Miftahu'l-lıtac fi Şerhi Minhacu't-tâlibin (Şafii fıkhına dair), Muhtasaru'l-Cevahir li'l-Kumulî (dört cilt).

HAKKINDA: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 77), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör