Muhammed Bahâeddin

Mutasavvıf

Doğum
-
Ölüm

Mutasavvıf (D. ?, Bozkır / Konya – Ö. 1903, Konya). Hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Nakşî-Hâlidî şeyhlerinden Bozkırlı Muhsin Efendinin oğludur. Öğrenim ve tasavvufî eğitimini tamamladıktan sonra Konya’ya yerleşti. Hacı Abdülfettah Mezarlığında gömülüdür.

ESERLERİ:

Bâisü’l-Mağfire fî Beyâni Akvâli’l-Vahde, Îkâzu’n-Nâimîn ve Tenbîhü’l-Mukallidîn.

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör