İsmail Hakkı Paşa

Devlet Adamı, Şair

Ölüm
18 Ocak, 1912
Eğitim
Harp Okulu

Şair, devlet adamı (D. 1839, İstanbul – Ö. 18 Ocak 1912, İstanbul). Kırım muharebesi şehitlerinden Binbaşı Mehmed Efendi’nin oğludur. 1848’de Maçka Mekteb-i İdâdî-i Askerîsine (Askeri Lisesine) girdi. 1857’de Mekteb-i Harbiyeyi (Harp Okulunu)  mülâzım (teğmen) olarak bitirdi. 1861 Karadağ Savaşı’nda Karadağlıları süngü hücumuyla püskürtmesi ile yararlılık gösteren Hakkı Paşa, Serdâr-ı Ek­rem Ömer Paşa tarafından sağ kolağalığına (önyüzbaşı) terfi ettirildi. Sultan Abdülaziz’in harp gören subaylardan yaver (emir subayı) istemesi üzerine, Askerî Da­ire tarafından yaverliğe seçilerek sekiz yıl ka­dar kaymakam rütbesiyle bu görevde bulundu. Sultan Abdülaziz’in yaveri olarak Av­rupa seyahatine katıldı (1868). Beşinci Ordunun 3. Piyade Alayına (1872) miralay (albay, alay komutanı) tayin edildi. Miralayken mabeyinciliğe (padişahın hizmetindeki görevli) alındı. İki yıl Şam ve Bey­rut’ta bulundu. İstanbul’a dönüşünde Sofya De­miryolları inşaatına memur ve başmabeyinci oldu. Önce Sofya’ya, sonra 4. Ordu Meclisine atandı. 1876 Rus Savaşı’na gönüllü olarak katılarak Liva (Artvin) komutanlığına tayin edildi. Büyük Yahniler Savaşı’nda redif (yedek asker) miralaylığında ve Adana Redif Livalığında bulundu. İstanbul’da Jandarma Dai­resi Şube Müdürlüğüne (1879) ve Ferik (general) rütbesiyle Daire Başkanlığına tayin edildi. Muhakemat Dâiresi üyeliğinde bulundu. Bu görevindeyken emekliye ayrıldı. Emekliye ayrıldıktan kısa bir süre sonra vefat etti. Mezarı Yenikapı Mevlevîhanesi Mezarlığındadır.

ESERLERİ:

Hikmet-i Edebiyye, Emsal-i Askeriyye (basılmadı).

KAYNAK: Meydan-Larousse Büyük Lugat ve Ansiklopedi (c. 6, 1969-73), İbnülemin Mahmut Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (1971-1979, c. 2, 2000), TDE Ansiklopedisi (c. 4, 1976), Nail Tuman / Tuhfe-i Nailî (c. 1, 1999), TDOE - TDE Ansiklopedisi 4 (2004).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör