İsmail Hakkı Göksoy

İlahiyatçı

Doğum
10 Nisan, 1960
Eğitim
Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Burç

İlâhiyatçı. 10 Nisan 1960, Sağrak köyü / Sütçüler / Isparta doğumlu. Sağrak Köyü İlkokulu, Isparta İmam Hatip Lisesi (1979), Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1984) mezunu. Türkiye Diyanet Vakfının yurtdışı doktora bursunu kazanarak Ocak 1985’te İngiltere’ye gitti. Yüksek lisans öğrenimini Manchester Üniversitesi Yakındoğu Araştırmaları (Near Eastern Studies) Bölümünde (1986), doktorasını ise Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Araştırmaları Okulu (School of Oriental and African Studies) Tarih Bölümünde (1991) yaptı. Yüksek lisans tezi: “The Establishment of Anglo-Egyptian Rule in the Sudan (1890-1914)”. Doktora tezi: “Dutch Policy towards Islam in Indonesia, 1945-1949” (1991). Yurda dönüşünden itibaren TDV İslâm Araştırmaları Merkezinde iki yıl (1991-93) çalıştı.

1993’te Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta İlâhiyat Fakültesine İslâm Tarihi Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 1998’de aynı anabilim dalında doçent, Eylül 2004‘te de profesör oldu. 2003’te SDÜ İlâhiyat Fakültesi dekan yardımcılığı görevine getirilen Göksoy, fakültenin ve üniversitenin çeşitli organlarında idarî görevlerde bulundu. Yurtiçi ve yurtdışı bazı sempozyumlara katıldı, “Hz. Peygamber’in Yönetim Anlayışı ve Tatbikatından Bazı Örnekler”, “Uzakdoğu’daki Müslüman Azınlıklar” gibi konularda bildiriler sundu. Göksoy’un çalışmaları, daha çok Güneydoğu Asya’daki Müslüman toplumlar üzerinedir.

 Makaleleri ve çevirileri, SDÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi (1915), Diyanet, İslâm Araştırmaları Dergisi (Turkish Journal of Islamic Studies), Tarih İncelemeleri Dergisi, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, The American Journal of Islamic Social Sciences, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi (Sanal İlâhiyat Dergisi), Dini Araştırmalar (Religious Studies), Tasavvuf, Türk Yurdu, Türk Dünyası Araştırmaları (1995)’nda yayımlandı. TDV İslâm Ansiklopedisi’ne alanıyla ilgili maddeler yazdı.

ESERLERİ:

Endonezya’da İslâm ve Hollanda Sömürgeciliği (1995), Çağdaş İslâm Ülkeleri Tarihi (1997), İslâm’ın Güneydoğu Asya’ya Girişi ve Yayılışı (1998), Sütçüler ve Yöresinin Tarihi Üzerine Bir Araştırma (1999), Güneydoğu Asya’da Osmanlı-Türk Tesirleri (2004).

KAYNAKÇA:  Mehmet Ali Eren / Endonezya’da İlk Askerî Akademiyi Osmanlılar Kurdu (Zaman, 10.3.1992), Taha Kıvanç / Bir Demet İlmî Kitap (Zaman, 7.7.1995), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007).

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör