İsmail Hakkı Efendi

İslam Bilgini, Hattat

Doğum
Ölüm
03 Mart, 1921
-

İslâm bilgini, hattat (D. 1863-64, Göl / Kastamonu – Ö. 3 Mart 1921). Önce Kastamonu’daki Seyyit Efendi Medresesine devam etti. Daha sonra Balıklızade Hacı Ahmet Mahir Efendi’den okuyarak icâzet (yeterlilik) aldı. 1888 yılında İnebolu Yahya Paşa Camiine imam olarak atandı. On iki yıl bu görevde kaldı. Bu sırada altı yıl İnebolu Rüştiyesinde (Ortaokulunda) hüsn-i hat (güzel yazı) öğretmenliği yaptı. 1902-03 yılında Ayasofya Camii üçüncü imamlığının boş olduğunu öğrenip İstanbul’a gitti. Evkaf Nezaretinde (Vakıflar Bakanlığında) oluşturulan kurul önünde sınava vererek üçüncü imamlığa atandı. Bu sırada, Hafız Süleyman Efendi’den eksik bilgilerini tamamladı. 1905’te Bayezit Camii Hatibi oldu. Bu sırada Bayezit alimlerinden İstanbullu Mehmet Esat Efendi’nin derslerine devam edip icâzet aldı. Aynı yıl Mekteb-i Sultanî (Galatasaray Lisesi) Kur’an-ı Kerîm ve tecvît dersleri öğretmenliğine atandı. Üç yıl sonra, Ayasofya Camiinde okuttuğu derslere engel olduğu gerekçesiyle bu görevden çekildi. 1909 yılı başında V. Mehmet Reşat tahta çıkınca padişahın önce ikinci, sonra da birinci imamı oldu. Padişah tarafından 1910’da kendisine önce Bilâd-ı Hamse Bursa, daha sonra Haremeyn-i Muhteremeyn bilim dereceleri verildi. 18 Temmuz 1918’de padişahın birinci imamlığından ayrıldı ve İptidâ-i Hariç Medresesi Müderrisi oldu. Kur’an vecîhlerini takrîb tarîki (Kur’an’ın güzel vecizelerine nazireler) hakkında beş ciltlik bir eser yazdı.

HAKKINDA: Sadık Albayrak / Son Devir Osmanlı Ulemâsı (c. 2, 1996), Nail Tan - Özdemir Tan / Gurur Kaynağımız Kastamonulular IV (2005).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör