Hafız Post

Müzisyen, Hattat, Şair

Doğum
-
Ölüm
Diğer İsimler
Mehmed Çelebi, Hakir Hafız

Besteci, şair, hattat (D. 1630 - Ö. 1694, İstanbul). Asıl adı Mehmed Çelebi olup eserlerinde Hakir Hafız imzasını da kullandı. Neden “Post” lakabını aldığı konusunda çeşitli rivayetler vardır. Vü­cudu çok kıllı olduğundan bu isimle anıl­dığı söylendiği gibi, her gittiği yere postunu da beraberinde götürdüğü için ken­disine Post denildiği de belirtilir. Genç yaşta Kur’an’ı ezberleyerek hafız oldu. Edebiyat dersleri aldığı ünlü şair Nailî'nin yanında yetişti. Aynı zamanda Tophaneli Mahmud Efendi'den hat, Kasımpaşalı Osman Efendi'den müzik dersleri aldı.

Kısa zamanda şair, hattat, tamburi, hanende, özellikle de besteci olarak tanındı. Hazreti Mevlâna'dan başlayarak, Türk şairlerinin şiirlerini besteledi ve eserleri bütün İslâm memleketlerine yayıldı. Klâsik şarkılar, türküler, halk havaları gibi Türk müziğinin hemen her türünde eser verdi. Ancak bine yakın eserinden ancak sekiz-on kadarı günümüze erişebildi. Ömrünün son yıllarında Divanı Ali hocaları arasına girdi ve Birun Kâğıt Emaneti memurluğuna tayin edildi. Aralarında ünlü besteci Itrî’nin de olduğu çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Hafız Post’un kendi el yazısıyla tertiplediği iki beste mecmu­asından biri Topkapı Sara­yı Müzesi muhafaza edilmektedir.

BAŞLICA ESERLERİ:

Gelse o şuh meclise nâz ü tegafül eylese (rast, yürük semai), Biz âlûde-i sâgar-ı bâdeyiz (rehavi, yürük semai), Ha­fız Post Mecmuası (güfte derlemesi).

KAYNAKÇA: İbrahim Alaeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946), Vural Sözer / Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi (s.167, 1964), Büyük Larousse (c. 8, s. 4930, 1986), Avni Anıl / Anılar ve Belgelerle Musikimiz (1981), Mehmet Nazmi Özalp / Türk Musikisi Tarihi (1986), Ana Britannica (c. 10, s. 261, 1987), Yılmaz Öztuna / Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi (1990), Ahmet Şahin Ak / Türk Musikisi Tarihi (2002), İhsan Işık / Ünlü Sanatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 5, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013), Hafız Post (musikiklavuzu.net, erişim: 22 Aralık 2015), Hafız Post (islamansiklopedisi.info, erişim: 22 Aralık 2015), Hafız Post (turksanatmuzigi.org, erişim: 22 Aralık 2015).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör