Cazib

Şair

Doğum
Diğer İsimler
Halil
19. Yüzyıl şairlerinden (D. ? 1834, Diyarbekir - Ö. ?, Mekke). Asıl adı Halil'dir. Diyarbakır, Halife Ömer zamanında 639 da fethedilirken ilk vali olarak bulunan Sa'saatül Abid isimli sahabenin soyundan olduğu söylenmektedir. 1844 yılında babasıyla birlikte Mekke'ye gitmiş ve orada yerleş¬miştir. Emirî tezkiresinde yalnız aşağıdaki parça kayıtlıdır:
Ateşin ruhle o canan gelecek bezmimize 
Zülfü halından anın ud ile ariber tütecek 
Cazîb'in cezbi gibi taki efendim göresin 
Bu gece gör ki efendim ne hünerler tütecek
KAYNAK: TŞA, Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 367-368), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör