Hafız Nafiz Konuk

Eğitimci, Yazar

Ölüm
Eğitim
Nüvvab İmam-Hatip Okulu
Diğer İsimler
Hafız Nazif Osman Efendi

Yazar ve eğitimci. (D. 1900, Bulgaristan / Şumnu /Yusufhanlar köyü - Ö. 1974, Bursa) .doğumlu. Tam adı Hafız Nazif Osman Efendi’dir. İlköğrenimini doğduğu köyde yaptıktan sonra öğrenimini Şumnu’da sürdürdü. Nüvvab İmam-Hatip Okulu ile 1935 yılında bu okulun yüksek bölümünü bitirip. Medrese-i Aliyye’de öğretmenlik yaparak Arap­ça, fıkıh, terbiye fenni, pedagoji ve metodik dersler okuttu. Daha sonra Nüvvab İmam-Hatip Okuluna atandı.

Hafız Nazif Efendi, öğretmenliğinin yanında büyük bir söz ustası olup, aynı zamanda Çarşı Camsi’nin hatibi idi. Cuma hutbele­rini Türkçe okurdu. Ko­nuşma tarzı ile cemaat üzerine çok iyi etkiler bırakıyordu. 1950 yılında anayurda gelip yerleşerek Bursa’da müftü yardım­cılığı yaptı ve 1974 yılında burada öldü.

Nazif Efendi, gerek öğretmenler ve gerekse öğrenciler arasında son derece saygın bir kişiliğe sahip bilge bir kişiydi. Daima çağdaş insanların tarafında olur, tutuculara karşı iyi göz­le bakmazdı. Bulgaristan Türk okullarına ve Nüvvaba program hazır­lama komisyonlarında görev üstlniyor, söyleşilerini ve ders kitapları kaleme alıyordu...

 KAYNAKÇA: Osman Keskioğlu / Bulgaristan’da Türkler (içşinde, Ankara 1985), Hasan Yeşilova / Bulgaristan Türkleri ve Osmanpazarı Bölgesi (içinde, Ankara 1997 ), Prof. Dr. Hüseyin Memişoğlu / Geçmişten Bugüne Bulgaristan’da Türkçe Eğitim Tarihi  ( içinde, Ankara  2002), Niyazi Hüseyin Bahtiyar / Balkanlar’da Türk Ünlüleri (üçüncü kitap, 2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2017).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör