İsmail Hakkı Berkuk

Tarihçi

Doğum
Eğitim
Harp Akademisi

Ta­rihçi (D. 1890, Yağlıpınar köyü / Pınarbaşı / Kayseri – Ö. 1954, Londra / İngiltere). Kafkas kökenli bir aileden, Çerkez Kabartay boyundandır. Berkuk, zor şartlarda Harp Akademisini bitirdi (1910). Önce Make­donya’da, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Irak ve Kafkasya cephelerindeki birliklerde görev yaptı, Azerbaycan ve Kuzey Kafkasya’da savaşan İslam Ordusu ve Kuzey Kafkasya Kolordusunda kurmay subay ve örgütçü olarak görevlendirildi. İstanbul’daki Kafkas göç­men örgütlerinde çalıştı. Bağımsız Kuzey Kaf­kasya Cumhuriyetinin kurulması için yoğun çaba sarf etti. Yurdunun bağımsız­lığı için savaştı. Dağıstan ve Çeçenistan’daki ulu­sal hareketler içinde yer aldı (1920). Anadolu’daki Kurtuluş Savaşına katıldı. Tuğge­neral rütbesine kadar yükseldi. Bu rütbeden emekli olduktan sonra, askerî okullarda ve Harp Akademisinde taktik dersleri verdi. Harp Tarihi Encümeni başkanlığı (1936), Askeri Yargıtay üyeliği (1943) yaptı. İkinci Dünya Savaşı başlarında Millî Savunma Bakanlığı Seferberlik Şube Müdürlüğü görevindeydi.

TBMM’de IX. ve X. dönemler Kayseri milletvekili oldu (1950-54). 1954 seçimlerinde tekrar seçildi ise de görev yapmaya ömrü vefâ etmedi. Kafkasyalıların yayın organlarında ve askerî der­gilerde yazdı.

ESERLERİ:

340-341 Senesi Harbiye Mektebi Zabitan Kursunda Arazi Üzerine Tatbik Edilen Tabiye Mese­leleri, Tabiye-i Esasiye (4 kitap, 1927), Müşterek Tabiye, Muhtelif Sınıfların Birlikte Sevk ve İdaresi (1928), Tabiye Meseleleri (1928), Kurtu­luş Yolu (1957), Tarihte Kafkasya (1948).

HAKKINDA: TBMM Albümü 1920-1994 (1994, s. 196), Sefer E. Berzeg / Kafkas Diasporası’nda Edebiyatçılar ve Yazarlar Sözlüğü (1995, s. 57-58-59), Abdullah Satoğlu / Kayseri Ansiklopedisi (2002), TDOE – TDE Ansiklopedisi 2 (2002).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör