Hafız Melek Efendi

Musikişinas

Ölüm
-
-
Diğer İsimler
Sivrisinek

20. Yüzyıl musikişinaslarından. Diyarbakır’ın yetiştirdiği makam ve usul ustalarının önde gelenlerindendir. İstanbul’da Sultanahmet Camii’nde müezzinlik yapmıştır. Burada dost meclislerinde kendisinden devamlı Diyarbakır makam ve usulleri ile eserler okumasının istenmesi de makam ve usullerde ne kadar bilgili olduğunun bir göstergesidir.

Hafız Melek Efendi İstanbul’da Sultan Ahmet Camiinde önce müezzinlik sonra imamlık yapan Hafız Sadettin Kaynak’ın da makam ve usul hocalığını yapmış, ona dini musiki ve ilahiler öğretmiştir. Daha sonraları memleketi Diyarbakır’a dönerek burada Ulu Camii müezzinliği görevinde bulunmuştur. Burada arkadaşları kendisine “Sivrisinek” lakabını takmışlardır.

Balkan Harbi sıralarında Darülfünun Ulûm-i Şer’iyye Şubesi imtihanına giren Sadettin Kaynak bu okulu bitirmeden askere gider ve ihtiyat zabiti (yedek subay) olarak Diyarbakır’da göreve başlar, daha sonra Mardin ve Harput (Elazığ)’da bulunur. Diyarbakır’da eski hocası Hafız Melek Efendi ile karşılaşınca çok mutlu olur. Eski hocasından Diyarbakır halk musikisi eserleri ile makam ve usullerini öğrenir. Hatta birçok Diyarbakır eserini daha sonraları plağa okuyan Sadettin Kaynak, “Buralarda halk musikisini esas kaynaklarından tetkik ettim” der.

Hafız Melek Efendi’ye neden “Sivrisinek” lakabı takıldığını 1997 yılında Ankara’da oğlu Selahattin’e sorulduğunda babasının sesinin çok ince oluşundan arkadaşlarının bu lakabı taktıklarını belirtmiştir.

KAYNAK: Vedat Güldoğan / "Hafız Melek Efendi" (İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi, 2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör