Hafız Mehmet Bey

Milletvekili, Hukukçu, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
Eğitim
İstanbul Hukuk Mektebi

Hukukçu, siyaset adamı, milletvekili (D. 1874, Sürmene / Trabzon – Ö. 1926, İzmir). İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdi, Trabzon’da dava vekilliği (avukatlık) yaparken politikaya girdi, İttihad ve Terakki partisi üyesi oldu, Osmanlı meclisi Mebusanı’na 2. ve 3. dönemlerde Trabzon mebusu seçildi (1912-1918). İlk TBMM’de de Trabzon milletvekili olarak yer aldı; TBMM’nin Fevzi Paşa (Çakmak) başkanlığında kurulan ilk İcra vekilleri Heyeti’nde kısa bir sure adalet bakan vekili olarak görevlen­dirildi ve önce 1. Grup’ta, Kurtuluş Savaşı’nın sonuna doğru da 2. Grup’ta ve muhalefet saflarında yer aldı (1923). Yenilenen seçimlerde Müdafaai hukuk Grubu’nun adayı olamadığından seçilmedi, ancak eski İttihat ve Terakki yandaşı arkadaşlarıyla muhalefete devam etti.

Hafız Mehmet Bey, İzmir’de cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’ya karşı düzenlenen suikastta yer aldı, tutuklandı, İzmir İstiklal Mahkemesi’nde yargılanarak asıldı (1926).

KAYNAK: Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (10. cilt, 1986).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör