Hafız Mehmed Paşa (Çerkez)

Vali, Osmanlı Valisi

Ölüm
03 Mayıs, 1866
Eğitim
Enderun (Saray Okulu)

19. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden (D. ?, - Ö. 3 Mayıs 1866, Medine). Çerkez asıllı olup, İzmit Redif Komutanı Ferik Sadeddin Paşa’nın babası, Serdar-ı ekrem Ömer Paşa’nın kayınpederidir.  Kuvvetli olduğundan pehlivanlığıyla da ünlüydü. Enderun (Saray Okulu)’da yetiştirilerek tebdil hasekisi oldu. Nizamiye Ordusu’nda binbaşı, Nisan-Mayıs 1828’de miralay ve sonra süvari livası oldu. Ekim-Kasım 1833’te ferikliğe yükselerek İşkodra mutasarrıflığı görevine atandı. Sonra da Kütahya feriki oldu. Kasım 1836’da vezirlik rütbesiyle Kürdistan ve Sivas valisi olup 1839 başlarında Mısır üzerine gönderilen orduya komuta etti.

Nizip olayı çıktığında azledilmesi umulurken 1839’da Diyarbekir ve Sivas valiliğinde kaldı. Eylül 1839’da Erzurum Valisi olduysa da Şubat 1841’de görevden alındı. Şubat 1842’de serasker kaymakamı, aynı yıl Ocak 1843’te seraskerliğin kaldırılmasıyla bu görevi sona erdi. Nisan 1843’te Belgrat muhafızı, Aralık 1845’te Musul Valisi ve Mart 1846’da kurulan zaptiye müşiri oldu ve Şubat-Mart 1847’de bu görevden alındı. Nisan-Mayıs’ta Yanya Valisi, Mart 1848’de Üsküp, Haziran-Temmuz 1849’da Bosna ve Eylül-Ekim’de Edirne Valisi oldu, Temmuz 1851’de görevden alındı. Nisan 1852’de Konya ve Temmuz 1854’te Trabzon valiliğine atandı.   

Hafız Mehmet Paşa, 1855 yılının başlarında vilayet askeriyle Erzurum ve Kars’ın imdadına giderek Erzurum’un kurtarılmasına çalıştı. Dönüşünde yardımcılarının hizmet etmemesi ve Trabzon ileri gelenlerinin kabahati ortaya çıkınca onlar azarlanarak sürüldü ve kendisi de 1855/56’da görevden alındı. 1859/60’da Çerkezlerin göçmeleriyle kurulan Muhacirin Komisyonu’na başkan oldu. Aralık 1862’de şeyhül-harem yapıldı. Nisan 1864’te görevden alındıktan sonra Medine’de kaldı ve 3 Mayıs 1866 tarihinde orada öldü… Hafız Ahmet Paşa dindarlığı ve doğruluğuyla bilinen bir insandı. Top ve tüfek yapmakla uğraşırdı.  

KAYNAK:  Mehmed Süreyya / Sicill-i Osmanî (C. II, s.99/100, 1996).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör