Hâfız İshak Efendi

Yazar, Şair

Doğum
-
Ölüm

Şair-yazar (D. ?, Erzurum – Ö. 1903, İstanbul). Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Nakşibendî tarikatına girdi. Erzurum’da bazı memuriyetlerde, İstanbul’da Altıncı Belediye Dairesi Başkâtibi ve Müdür Muavini görevlerinde bulundu. Ölünce Üsküdar’daki Karacaahmet mezarlığında bulunan aile kabristanına defnedilmiştir. Rind mizaçlı olduğu kadar dindar bir şairdi. Düzyazısı şiirinden daha iyidir. Düzyazıda Sinan Paşanın üslûbuna yakın süslü bir tarzı kullandı.

ESERLERİ:

Mektûbat, Sânihât, İntibâh, Zeyl-i İntibâh.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri (1972), Hasan Ali Kasır / Erzurum Şairleri (1999).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör