İsmail Güleç

Türk Dili ve Edebiyatı Profesörü, Akademisyen

Doğum
20 Ekim, 1970
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü
Burç

Türk dili ve edebiyatı profesörü, akdemisyen. 20 Ekim 1970, Kadıköy / İstanbul doğumlu. 20 Ekim 1970’te esnaf bir baba ile ev hanımı bir annenin son çocuğu olarak Kadıköy’de (İstanbul) doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kadıköy’de tamamladı. 1989-1990 ders yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi-Belge Yönetimi bölümüne kaydoldu. Üç yıl boyunca Fars Dili ve Edebiyatı bölümünde Prof. Dr. Naci Tokmak ve Prof. Dr. Mehmet Kanar’ın derslerini takip etti. Tarih bölümünden Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu, Prof. Dr. Mehmet İpşirli ile Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın’ın derslerini aldı. 1992-1993 ders yılında aynı bölümden ‘iyi’ derece ile mezun oldu.

Tarih mi, edebiyat mı diye bir tereddüt geçirdikten sonra edebiyatta karar kıldı ve 1994–1995 ders yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalının Yüksek Lisans programına kaydoldu. Ankara’ya gidip askerliğini tecil ettirmeye üşendiği için kaydını dondurup askere gitti. 239. Tertip ile askere gitti ve kısa dönem olarak askerliğini Balıkesir ve Çankırı’da tamamladı. Yüksek Lisans derslerine ise 1995-1996 ders yılında devam ederek Prof. Dr. Atillâ Şentürk’ün danışmanlığında hazırladığı “Bahrü’l-Maarif’e Göre Edebî Kavramlar” adlı tezini 1997 Haziranında savunup “M. A.” derecesini aldı.

1997–1998 ders yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalının Doktora programına kaydını yaptırdı. Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın danışmanlığında hazırladığı “İsmail Hakkı Bursevî’nin ‘Rûhü’l-Mesnevî’sinin İncelenmesi” isimli doktora tezini tamamlayarak PhD unvanını aldı.

İstanbul Üniversitesi akademik personeli için düzenlenen formasyon kursunu 2003 Mayıs döneminde başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Ocak 2009'da doçent, Şubat 2014'te de profesör oldu.

6 Haziran 1996 – 5 Ekim 2005 tarihleri arasında İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2005-2015 arasında Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. 23 Haziran 2015'tarihinden beri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

ESERLERİ:

Nabizade Nazım-Karabibik (1994), Yusuf bin Yakub el-Halveti-Tenbihü’l-Gabî fi Rü’yeti’n-Nebî (1998), Bir Bibliyografik Biyografi Denemesi Katip Çelebi Hayatı Kişiliği ve Eserleri (1998), Mehmet Rauf-Eylül (1999), Yâr Elinden Gelen Bâde-Aşık Yusuf Kemter’in Nutukları (2001), Abdülaziz Şenol-Kenzî Divânı (2002), Lütfi Filiz-Fânî Divânı (2002), Lütfi Filiz-Fânî’den Öğütler (2003), İsmail Hakkı Bursevî-Rûhü’l-Mesnevî Mesnevi Şerhi (2004), Serbestzâde Ahmed Hamdî İskilibî-Divân-ı Hamdî (2004).

 

KAYNAKÇA: Ahmet İleri / Söyleşi: İsmail Güleç ile Mesnevi Şerhi Üzerine (Hece, Şubat 2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007), Özgeçmiş (ismailgulec.net, 19.10.2016).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör