Hadiye Tuncer

Tarih Araştırmacısı, Araştırmacı

Doğum
Ölüm
10 Nisan, 1997
Eğitim
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarih araştırmacısı (D. 1913, Diyadin / Iğdır - Ö.10 Nisan 1997, Ankara). Millî Eğitim eski Bakanı ve büyükelçi Cemal Taray’ın kız kardeşinin kızıdır. Erenköy Lisesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (1936) mezunu. Bu fakülteden mezun olan ilk beş kız öğrenciden biri ve 1959’da Ankara Üniversitesi DTCF bünyesinde açılan Tiyatro Bölümünün ilk mezunlarındandır. Doktorasını “Türkiye’de Kültür Yulafları” adlı tezi ile yaptı. 1952 yılına kadar Yeşilköy Tohum Islah Enstitüsünde şeflik, 1952-56 yıllarında Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulunda öğretmenlik yaptı. Tarım Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştı. Bakanlık müşaviri iken 1976 yılında emekliye ayrıldı.

Tuncer, Osmanlı kanunnameleri ile Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki toprak hukukuna ilişkin belge ve kanunları günümüz diline aktardı. Hizmetlerinden dolayı kendisine 1998 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yıl Anısına Onur Ödülü verildi. 2000 yılında Ankara’nın Beşevler semtindeki bir parka onun adı konuldu. Üniversiteli Kadınlar Derneği ve Soroptimistler Derneği üyesiydi.

ESERLERİ:

Osmanlı İmparatorluğu’nda Toprak Taksimi ve Âşar (1948), Türkiye Kültür Yulaf Çeşitleri Morfolojik Biyolojik Teknolojik Evsafı ve Sistematikteki Yeri (1957), Kırk Yıllık Meslekdaşlarımız (röportaj, 1958), Sahibülreis Elhac İbrahim İbnülhac Mehmet - Revnak-ı Bostan (el-yazması, Hicri 1070; bugünkü dile çev., 1961), Defter-i Hâkaani Emini Aynî Ali Efendi / Kanunâme-i Âl-i Osman, Osmanlı Devleti Arazi Kanunları Sene 1018 (1602; elyazması, bugünkü dile çev., 1962), Osmanlı İmparatorluğu’nda Toprak Hukuku, Arazi Kanunları ve Kanun Açıklamaları (1962), Avrupa ve Ortadoğu Devletlerinde Toprak Reformu (1962), Osmanlı İmparatorluğu Arazi Kanunları (elyazması, bugünkü dile çev., 1963), Aynî Ali Efendi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eyalet Taksimatı, Toprak Dağıtımı ve Bunların Mali Güçleri, Sene: 1018 (1602; elyazması, bugünkü dile çev., 1964), Türkiye Hububat Çeşitleri - Buğday, Arpa, Yulaf (1964), Bitkilerin Tıpda Kullanılışları ve İlaç Reçeteleri (elyazması, 1565; bugünkü dile çev., 1966), Hayati Zâde Mustafa Feyzi Efendi - Yabani Bitkiler Sözlüğü I. Cilt (elyazması, bugünküdile çev., 1974), Hayati Zâde Mustafa Feyzi Efendi - Yabani Bitkilerin Tıpda İlaç Olarak Kullanılışları II. Cilt (elyazması, bugünkü dile çev., 1974), Osmanlı İmparatorluğunda Toprak Kanunları 1299-1730 - Osman Gazi’den 3. Ahmed Zamanına Kadar (el-yazması, bugünkü dile çev., ?), Yavuz Selim Han Kanunnâmesi, Hicri: 971 (1987; o dönemde gayrı müslimlerin tabi olduğu arazi ve hayvancılığı kapsaması bakımından önemlidir), 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu-Danimarka İlişkileri (1991), Padişahlar Kanunnamesi (Essey-yid Ahmed Efendi’den sad., 1997).

AYRI BASIM: Osmanlı İmparatorluğu Döneminde İstanbul’un Görünümü (III. Milletlerarası Tük Folklor Kongresi Bildirileri, Cilt: 5’ten ayrı basım, 1987), Köstendili Ahmed ve Hatipzâde Mustafa Efendi’nin Talebesi Enîsi- Sene 1673-1679, Kanuni Sultan Süleyman Zamanına Ait Kanunname - Kanuni Sultan Süleyman’ın Budin’i Feth Ettiği Zaman Memeleketin Bünyesine Uygun Hazırlattığı Toprak Dağıtımı - Toprak ve Arazi Kanunları ve Gayri Müslime Tanınan Haklar, Tâbi Oldukları Kanunlar (elyazması, bugünkü dile çev., 1988), 18. ve 19. Yüzyıllarda Meksika Arasında Ticari ve Diplomatik İlişkiler (1993).

KAYNAK: Hüner Tuncer / Dr. Hadiye Tuncer’e Armağan (1999), Deniz Som / Sorunlarımız ve Çözemediklerimiz (Cumhuriyet 28.4.2000), Deniz Som / Büyük Güçler (Cumhuriyet 19.1.2001), Hasan Pulur / 19.Yüzyıldan Kalan Film (Milliyet 20.1.2001), Toktamış Ateş / Kızdıklarım ve Sevindiklerim (Cumhuriyet 15.2.2001), Erendiz Atasü / Hüner Tuncer’den ‘‘İdealler Kuşağından Bir Örnek Dr. Hadiye Tuncer’’- Anneye güzelleme (Cumhuriyet Kitap, 1.8. 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör