M. Zeki Kurnuç

Türk Müziği Araştırmacısı

Doğum
21 Nisan, 1954
Eğitim
Erzurum Yabancı Diller Yüksek Okulu İngiliz Dili Bölümü
Burç
Diğer İsimler
Muzaffer Zeki Kurnuç

Türk müziği araştırmacısı. 21 Nisan 1954, Erzurum doğumlu. Tam adı Muzaffer Zeki Kurnuç. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum’da yaptı. Yükseköğrenimine Erzurum Yabancı Diller Yüksek Okulu İngiliz Dili Bölümünde başladı. Öğrencilik yıllarında Halk Eğitim Merkezinde Bestekar Hüseyin Erbay’dan, daha sonra Halk Türküleri ve Halk Oyunları Derneğinde Kemani Zeki Erdal’dan Türk musikisi nazariyatı ve keman dersleri; 1977-80 yılları arasında Erzurum Musiki Derneğinde koro şefi Kiyasettin Temelli’den makam ve usul dersleri aldı. Aynı dernekte idarî görevler ve koro şef yardımcılığı yaptı. TRT Erzurum Radyosunda istisna akitli korist ve solist olarak çalıştı. 1980 yılında öğretmenlik ve memuriyet görevlerinden ayrılarak, radyoda Türk Sanat Müziği Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 1981 yılında Türk Sanat Müziği servis Şefliğine, 1985 yılında ise Müzik Yayınlar Şube Müdürlüğüne atandı. 1995 yılına kadar asli görevinin yanı sıra icra denetleme kurulu üyeliği, çeşitli Türk halk ve Türk sanat müziği yarışmalarından jüri başkanı olarak görev yaptı. Aynı tarihler arasında “Yöremizde Yetişen Bestekarlar”, “Arşivden Sizin için Seçtiklerimiz” ve “Türk Sanat Müziği Dinleyici İstekleri” gibi programları hazırladı. 1995’te aynı kuruluşun denetçilik görevine atandı.

“Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti” tarafından hazırlanan “Radyo-Program Yayıncılığı” dalında 1988 yılı “Gazetecilik Basın Ödülü” aldı. Erzurumlu bestekâr, güfte yazarları, halk ozanları ve mutasavvıfların eserlerinin yer aldığı Erzurum ve Türk Mûsikisi (2005) adlı belgesel nitelikteki kitabı   yayımlandı.

“TRT Erzurum Bölge Radyosunda halen denetçi olarak görev yapan değerli kardeşim M. Zeki

Kurnuç’un ‘Erzurum ve Türk Musikisi” isimli eserini kitaplaşmış görünce aklımdan neler geçti neler.

(…) Hatırladığım kadarı ile en az on yıllık bir çalışmanın ürünü. Çünkü ben Aşkale’deyken TRT’de Aile Saati programına köşe hazırladığım zaman görüştüğümüzde bu eserin hazırlıklarını yapardı ve heyecanla basımını hayal ederdi. (…) Bu Allah’ın bir lutfudür. Siz ne kadar emek verirseniz verin karşınıza o esere verdiğiniz emeğin değerini bilenler çıkmadığı müddetçe boynu bükük kalırsınız. Erzurum sahipsiz, Erzurum’a kimse sahip çıkmıyor diyorduk ya, demek ki bazen istisnalar oluyormuş.” (Zekiye Çomaklı)

HAKKINDA: Zaman gazetesi (7.5.2005), Erzurum gazetesi (9.5.2005), M. Zeki Kurnuç / Erzurum ve Türk Mûsikisi (2005).