Avni İlhan

İlahiyatçı, Akademisyen

Doğum
10 Ağustos, 1940
Eğitim
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü
Burç

İlâhiyatçı. 10 Ağustos 1940, Yüreğil köyü / Serinhisar / Denizli doğumlu. İlkokulu köyünde bitirdi. Isparta İmam Hatip Okulu (1959), İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (1963) mezunu. Aynı yıl Konya Yüksek İslâm Enstitüsüne asistan olarak atandı. 1966 yılına kadar Antalya İmam Hatip Okulunda meslek dersleri öğretmeni olarak çalıştı. Asistanlığı sırasında iki yıl Bağdat Üniversitesinde bulundu. 1969’da İzmir Yüksek İslâm Enstitüsüne geçti. Askerlik dönüşü yine İzmir Yüksek İslâm Enstitüsünde görev aldı. 1973-79 arasında müdür yardımcılığı görevini sürdürdü. Enstitünün 1982’de İlâhiyat Fakültesine dönüştürülmesine kadar öğretmenliği devam etti. 1982’de doktorasını bitirdi. Aynı yıl yardımcı doçent, 1986’da doçent, 1993’te profesör oldu. İzmir Yüksek İslâm Enstitüsünün Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı İlâhiyat Fakültesi olarak teşkilatlanması sırasında dekan yardımcılığı görevinde bulundu. Kelam ve İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim ve Bilim Dalı Başkanlıklarını yaptı

Telif ve çeviri makaleleri 1968 yılından itibaren İslâm Medeniyeti Mecmuası, Diyanet Dergisi, DEÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Arayış ve İslâm (Hollanda), es-Sahvetü’l-İslâmiyye fi Biladi Türkistan ve’ş-Şeyh Ahmed Yesevi, er-Risaletü’l-İslâmiyye (Bağdat) vd. dergilerde yayımlandı. Alanıyla ilgili sempozyumlara katılarak tebliğler sundu.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME:

İslâm Mezhepleri Tarihi (Dr. A. Vehbi Ecer ve Mustafa Öz ile, 1977), İslâm Kardeşliği (1986), İki Dakika İzin (çocuklar için hikâyeler), Mezhepler ve Tarikatlar Ansiklopedisi (kurul, 1987), Mehdilik (1993), İmam Musa Kazım İmam Ali Rıza İmam Muhammed Taki (1996), Alevilik Bektaşilik Tartışmaları (Cemal Sofuoğlu ile beraber, 1997).

ÇEVİRİ: Garb Medeniyetinin Kuruluşunda Müslümanların Rolü (Haydar Bammat’tan, 1966), İslâm ve Fukaralık (Yusuf Kardavi’den, 1976), Tuhfetü’l-Müsterşidin (İmam Birgivi’den, 1989), Batıniliğin İçyüzü (İmam Gazali’den, 1993).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör