Ahmet Kâzım Ürün

Profesör, Akademisyen, Yazar

Doğum
19 Temmuz, 1962
Eğitim
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları (Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları) Bölümü
Burç

Yazar, akademisyen, profesör, Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü. 19 Temmuz 1962 Akşehir / Konya doğumlu. 1984 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları (Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları) Bölümünden pekiyi dereceyle mezun oldu. 1989’da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Arapça’da Bağlaçlar ve Terkipler” adlı tezle yüksek lisans yaptı. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi’nde “Çağdaş Mısır Romanında Necib Mahfuz ve Toplumcu, Gerçekçi Romanları” adlı teziyle doktora çalışmasını tamamladı.

1985-1995 yılları arasında Atatürk Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Selçuk Üniversitelerinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak görevini sürdürürken 1995’te Yardımcı Doçent, 1998’te Doçent, 2004’te Profesör oldu. Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyeliği, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yunak-Çeltik Kültür Dayanışma Derneği’nde Başkanlık gibi görevlerde bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Kâzım Ürün, 2016 yılında Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’na müdür olarak atanmış ve halen bu görevini sürdürmektedir.

Gerek yaptığı bir sivil toplum faaliyeti niteliğindeki yöresel dernek başkanlığı görevi, gerekse ülkemizin bir prestij kurumu niteliğindeki Türk Dil Kurumu üyeliği ve Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevleri görsel ve yazılı basında hakkında bir çok haberin çıkmasına neden olmuştur.

ESERLERİ:

Kitaplar:

Arap Dilinde Bağlaçlar ve Terkipler (1998), Arapça Hikmetli Sözler (1998), Necip Mahfuz ve Toplumsal Gerçekçi Romanları (2002), Mısır’da Türk Bir Şair Ahmet Şevki (2002), Klasik Arap Şiirinde Güzel Yüz ve Güzel Yüz (2002), Yunak ve Çeltik Havalisi Şehit ve Gazileri (2004), Konya’da Düşünce ve Edebiyat (2003), Geçmişten Günümüze Yunak (2015), Üç Kıta Yirmi Üç Ülke (2015), Modern Arap Edebiyatı (2015), Klasik Arap Edebiyatı (2015), Arap Ülkeleri Sosyo – Kültürel Yapısı (2016).

Makaleler:

Modern Arap Edebiyatına Genel Bir Bakış (2003), Modern Arap Romanına Panoramik Bakış, Bir Filistin Şairi Mahmud Derviş (1996), Hüseyin Mucîb el-Mısrî ve Türk Edebiyatına Katkısı (1993), Arap Dili ve Edebiyatı Açısından es-Suyûtî (1995), el-Câhiz ve Para Konulu Bir Cimri Hikayesi (1997), Çanakkale ve Diğer Cephelerde Konya (1997), Sadık Hidayet ve Merg (Ölüm) Adlı Makalesi (1997), Fuhûlu’ş-Şu‘arâ (el-Ahtal, Cerîr, el-Farazdak) ve en-Nakâ’id (1997), Abbâsî Dönemi Nükteye Genel Bir Bakış (1998), Abbâs Mahmûd el-‘Akkâd’ın Sara’sıyla Peyami Safa’nın Fatih Harbiye’si Arasındaki Ortak Unsurlar (2002), Ahmed Şevkî ve Mehmet Âkif’te Ortak Unsurlar (2002), el-Menfalûtî ve Zengin-Fakir Çatışmasını İçeren Bir Makalesi (2002), Günümüz Arap Dünyasında Mevlânâ (2002), Abdu’l-Hamid Cûde es-Sahhâr ve Fi’ş-Şâri‘i’l-Cedîd (“Yeni Cadde’de”) Adlı Romanı (2003), Modern Mısır ve Türk Edebiyatlarında Öne Çıkan Kuşak Romanları (2003), Ticaret ve Edebiyatın Buluştuğu Noktalar (2003), Mevlânâ’nın Divân-ı Kebîr Adlı Eserinde Arap Atasözleri (2004), Muhammed ‘Abdu’l-Halîm ‘Abdullâh ve Küçük Tabur Adlı Hikayesi (2006), Modern Mısır Romanında Öne Çıkan Temalar (2016).

Uluslararası Bildiriler:

Ahmed Şevkî’nin Şiirlerinde Osmanlı Devleti (1999), Mevlânânın Edebi Kişiliğini Etkileyen Arap Şair ve Yazarları (2003), Yabancılara Yönelik Modern Arapça Metotları (2006), Mevlana’da Optimist Yaklaşım (2006), Arapça Konuşan Ülkelerde Mevlana (2007), es-Sülasiyye, Kiralık Konak ve The Forsyte Saga’da Kuşak Çatışması (2007), Nobel Edebiyat Ödülü Almış İki “Müslüman” Yazar Orhan Pamuk ve Necip Mahfuz (2007), Ortadoğu’da Mevlâna ve Mevlevîlik (2007), Ünlü Dil Bilgini Zemahşeri ve Arap Dili ve Edebiyatına Katkıları (2007), Arap ve Türk Kültürlerinde Tatarlar (2008), Farklı Kültürlere Açılımın Köprüsü Dil ve Çeviri Üzerine Yorumlar (2008), Türkiye’nin Çeviri Macerası ve İdeal Çeviri Üzerine Bazı Yorumlar (2009), Nobel Edebiyat Ödülü Sahibi Necip Mahfuz’da Rus Yazarların Etkisi (2010), Türkiye’nin Edebi Çeviri Serüveni (2011), Arap Dünyasında Konuşma Dili Arapçası Gerçeği ve Bir Yabancı Ülke olarak Türkiye’deki Görünümü (2012), Türkiye’de Edebi Çeviri (2013), Âkif’in Şiirlerinde Gurbet Teması (2014), Yabancı Dil Öğretimi ve Tercümede Modern Yaklaşımlar (2014), Corci Zeydan’ın Romanlarında Tarihî Gerçeklik (2016), Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde Mısıra Ait Kültürel Öğeler (2016), Arap Dilinde Sözlükler (2016).

Ulusal Bildiri:

Mesnevi’de Arap Edebiyatının Bazı Simaları (1999), Halep, Şam ve Trablusşam Mevlevîhanelerinin Günümüzdeki Durumu (2002), Yabancılara Yönelik Modern Arapça Öğretim Metotları (2003), Sözlük (2013).

Söyleşi:

Necip Mahfuz ile Bir Söyleşi (1992), Dilin önemi, Türkiye’de ve Dünya’da Dil Eğitimi ve Özçekim Modası (2014).

Çeviri:

Büyük İslam Romancısı Necip el-Keylani (1993), Necip Mahfuz ile Bir Söyleşi (Ben Şimdi Yarı Necip Mahfûz’um) (1996), Sözlük Yapımında Modern Akımlar (2003), Ünlü Arap Şair Düşünür ve Yazarları, Mendiller Mahmud Derviş (1996), Umutsuzluk Mahmud Derviş (2002).

Ansiklopedi Maddesi:

Turgut- Konya Ansiklopedisi  (2015), Yunak- Konya Ansiklopedisi (2015).

Tv Programları:

Türk-Arap İlişkileri (Kahire Ayn Şems Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Harb’le birlikte ) (2000), Filistin’in Türkiye Büyükelçisi Fuad Yasin’le Yapılan Söyleşi’de Ardıl Çeviri (2000), Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin/İsrail’deki Türk Eserleri (2001), Bütün Yönleriyle Malta ve Maltaca (2006), Yazarlarımız ve Kitapları (2006), Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi Etkinlikleri (2006), Endülüs İzlenimleri (2013), Türk Asıllı Mısırlı Şair Ahmet Şevki ve Mısır’da Son Durum İz Bırakanlar (2013), İslam’da Şiir Hasbihal (2015), Kültür Dünyamız Duran Çetin (2016), Ortadoğu Neden Savaş Halinde Başka Konular Volkan Erikçi (2017).

Yurtdışı Araştırma ve İncelemeleri:

Mısır, Milli Eğitim Bakanlığı burslusu olarak Arap Dili ve Edebiyatı alanında araştırmalar (1988); Suudi Arabistan Riyat, Kral Suud Üniversitesi Arapça Öğretmenlerine yönelik eğitim programı (1991); İngiltere Londra, İngilizce yabancı dil bilgisini artırmak ve alanında araştırmalar yapmak; İran ve Tunus, Konya Türk Tasavvuf Musiki Korosu’nun programlarında tercümanlık ve açış konuşması yapmak; Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin, alanında araştırmalar yapmak ve buralardaki Osmanlı Dönemi Türk Eserleriyle ilgili belgesel çekimi yapmak. Şam, Halep ve Trablusşam Mevlevîhanelerinin çekimlerini yapmak (2001),  Malta, Maltaca üzerine araştırma ve inceleme yapmak.

Gazete Yazıları:

Uygarlıklar Beşiği Mısır Arap Cumhuriyeti (1991), Medeniyetler Beşiği Mısır (2012).

KAYNAK: Prof. Dr. Kâzım Ürün Bilgi Teyidi (Şubat 2017).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör