Hazinedar Şahin Ali Paşa

Osmanlı Valisi

Ölüm
13 Haziran, 1789
-

18. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbakır valilerinden. (D. ? - Ö. 13 Haziran 1789). Gürcü asıllı olup Ataullah Paşa ile Mehmed Bey’in babasıdır. Çelik Mehmet Paşa’nın kölesiydi, sonra hazinedarı ve kimi yerlere müsellimi oldu. Ocak-Şubat 1758’de eşkıyanın Hac Emirinin bohçasını almaları üzerine mirimiranlik rütbesiyle Adana valiliğine atandı. 1768/69’da Rakka sancağıyla harbe memur edildi. 1769’da Hotin Muhafızı yapıldı, Ekim 1769’da kendisine vezirlik unvanı verilerek Konya valiliği, Aralık 1769’da Silistre ve Ozi muhafızlığı, Eylül-Ekim 1770’de Sivas, 1771/72’de Diyarbekir, 1773’te ikinci kez Ozi, Kasım 1775’te Mora, Ocak 1777’de Kütahya, Ağustos 1777’de ikinci kez Diyarbekir valiliklarinde bulundu. Sonra Kilis ve Adana, ardından ek olarak Rakka ve Maraş, Mart 1780’de Konya, Eylül-Ekim 1781’de Halep, Şubat 1783’te Aydın’ın eklenmesiyle Ozi valilikleri yaptı.

Şahin Ali Paşa, 31 Mart 1785’te sadrazamlığa (başbakan) getirildi ve Nisan ayında göreve başladı. 25 Ocak 1786’da Selanik Valisi ve İsmail seraskeri oldu. 1786/87’de Bozcaada’ya gönderildi. Sonra Seddulbahir’e nakledildi ve 13 Haziran 1789’da öldü. Paşa cesur, gayretli, salih, adil ve iyiliksever bir kişiydi.

KAYNAK: Mehmed Süreyya / Sicill-i Osmanî (C. III. s. 134/35, 1996).  

 

 

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör